Serbia

Serbia

Between institution monitored, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave got the best score of 79.49 %, while Republički zavod za razvoj got the worst score of 0.00 %

Open data score of Serbia is: 23.72 %

Opennes result for every measured institution in Serbia

Title Score
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom 62.95 %
Antidoping agencija Republike Srbije 60.50 %
Nacionalna služba za zapošljavanje 58.74 %
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje 57.11 %
Direkcija za elektronsku upravu/ Kancelarija za E upravu i IT 56.51 %
Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja 55.94 %
Republički zavod za statistiku 54.63 %
Kancelarija za ljudska i manjinska prava 52.30 %
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika 51.57 %
Uprava za javne nabavke 47.85 %
Uprava za sprečavanjе pranjа novca 46.65 %
Kancelarija saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka 46.54 %
Republička direkcija za robne rezerve 46.05 %
Republički sekretarijat za javne politike 45.63 %
Uprava za duvan 44.55 %
Direkcija za unutrašnje vodne puteve plovput 44.38 %
Republički zavod za socijalnu zaštitu 43.64 %
Regulatorno telo za elektronske medije 43.01 %
Agencija za osiguranje depozita 42.74 %
Uprava za šume 42.57 %
Uprava za slobodne zone 40.56 %
Uprava carina 38.78 %
Uprava za veterinu 38.74 %
Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost 38.53 %
Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja 38.25 %
Kancelarija za Kosovo i Metohiju 36.79 %
Republički geodetski zavod 35.56 %
Agencija za privredne registre 34.71 %
Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 34.04 %
Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije 31.43 %
Republička direkcija za imovinu Republike Srbije 28.66 %
Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika 28.41 %
Fond za razvoj Republike Srbije 22.67 %
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki 19.90 %
Građevinska direkcija Srbije 19.37 %
Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije 16.90 %
Republički zavod za razvoj 0.00 %